Ordensreglement for Nyskolen i Oslo – barnetrinnet