Vilkår og priser på SFO


Åpningstider

SFO åpner kl 07:45 hver dag. Skoletiden er fra 08:30 til 15:00 mandag – torsdag, og fra 08:30 til 13:00 fredag. Etter skoletid er det SFO fram til kl 17:00 hver dag. Hentetidspunkt er seinest kl 16:50.

Faste satser fra august 2018 (11 mnd/år)

 • 1/1-tidsplass: kr 2 225,-/mnd
 • 1/2-tidsplass: kr 1 113,-/mnd

Prisen inkluderer matservering.

Andre barn og elever kan etter avtale besøke SFO på time- eller dagsbasis. Satsene er da:

 • Timesbetaling: kr 175,-/time
 • Dagsbetaling: kr 235,-/dag
 • Dagsbetaling (skolefri): kr 300,-/dag

For spørsmål om halve plasser kontakt daglig leder Sunniva Sandanger. Nyskolens SFO har normalt fire halve plasser, og brukstiden avtales i hvert tilfelle – vanligvis to dager i uken dersom fredag er en av dagene, ellers tre dager i uken. I ferier benyttes de samme dagene, evt. med tilpasninger avtalt på forhånd med daglig leder.

Oppsigelse av plassen på SFO må skje senest 2 måneder i forkant og være skriftlig på papir eller e-post.

Oppsigelsen skal rettes til daglig leder Sunniva Sandanger. Dette gjelder både hel- og halvtidsplasser.

Fakturering

 • Faktura med krav om betaling sendes ut i begynnelsen av hver måned, elleve måneder per år. 
 • Betalingsfrist er den 15. i hver måned.
 • Vi ønsker at foresatte oppretter fast månedlig trekk i sin egen nettbank. Vi har ikke avtalegiro eller e-faktura.
 • Foresatte som er satt opp som hovedkontakt/betaler vil få tilsendt betalingsvarsler, og blir ilagt purregebyr.
 • Ved manglende betaling ut over 2 måneder vil SFO-plassen bli sagt opp med umiddelbar virkning. 
 • Det kan søkes om SFO-plass på nytt etter at det utestående er betalt.
 • Ved endring av mottaker skal ny mottaker sende skriftlig beskjed om dette.

Barn som hentes fra SFO etter stengetid

Foresatte står ansvarlig for at barn blir hentet innen stengetid. I tilfeller hvor barn hentes etter SFOs stengetid belastes foreldrene med et gebyr på kr 250,- pr. påbegynte time, for å dekke utgiftene til overtid til de ansatte.