Møteplan


Styret avholder månedlige møter fra august til juni.

Møtene avholdes digitalt på Google Meet,  “første tirsdag etter den andre mandag i måneden”, eller sagt på en annen måte: på den tirsdag som faller mellom den 9. og den 15.

 

Lærermøte på meet