Møteplan


Styret avholder månedlige møter fra august til juni. Møtene avholdes på den ‘første tirsdag etter den andre mandag i måneden’.

Datoer for styremøter i skoleårets 2017/2018 er:

19. september 2017 (endrett fra 12. september)

10. oktober 2017

14. november 2017

12. desember 2017

9. januar 2018

13. februar 2018

13. mars 2018

10. april 2018

15. mai 2018

12. juni 2018