Møteplan


Styret avholder månedlige møter fra august til juni. Møtene avholdes på den ‘første tirsdag etter den andre mandag i måneden’.

Datoer for styremøter i skoleårets 2019/2020 er:

10. september 2019

15. oktober 2019

12. november 2019

10. desember 2019

11. februar 2020

10. mars 2020

14. april 2020

12. mai 2020

9. juni 2020