Møteplan


Styret avholder månedlige møter fra august til juni. Møtene avholdes på den ‘første tirsdag etter den andre mandag i måneden’.

Datoer for styremøter i skoleårets 2018/2019 er:

11. september 2018

9. oktober 2018

13. november 2018 (flyttet til 20.11)

11. desember 2018

12. februar 2019

13. mars 2019 (avlyst)

9. april 2019

14. mai 2019 (flyttet til 28.5)

11. juni 2019