Skoledemokrati

På Nyskolen i Oslo mener vi det er utrolig viktig at alle barn får lære demokrati. Det betyr […]7. trinn 2018/19

Det vil ikke bli tatt inn nye elever i 7. trinn skoleåret 2018/19. Dette ble vedtatt på styremøtet […]Elever i garderoben. Privat barneskole i Oslo. Demokratisk barneskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

Sosialt fokus på Nyskolen

I følge læreplanens generelle del skal opplæringen gi elevene “kyndighet og modenhet til å møte livet sosialt, praktisk […]Klassetur. Privat ungdomsskole i Oslo. Demokratisk ungdomsskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

Elevmentorer i Heureka

I skoleårets siste Heureka, er 10. trinn mentorer for 7. og 8. trinn. 7. trinn deltar da for […]Nyskolens historie

Den 23. august 2004 skrev vi norsk skolehistorie. Da var det første skoledag for alle barn og voksne […]