Klassetur. Privat ungdomsskole i Oslo. Demokratisk ungdomsskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

Elevmentorer i Heureka

I skoleårets siste Heureka, er 10. trinn mentorer for 7. og 8. trinn. 7. trinn deltar da for […]


Nyskolens historie

Den 23. august 2004 skrev vi norsk skolehistorie. Da var det første skoledag for alle barn og voksne […]Ipad og telefon før skolestart. Privat barneskole i Oslo. Demokratisk barneskole i Oslo. Skole for nysgjerrighet, lærelyst og livsglede.

Mobiltelefoner på skolen

Mange av skolens elever har mobiltelefon, og bruker den både til nyttige og mindre nyttige ting – bussbillett, […]