Frist for å søke skoleplass


Søk skoleplass til høsten innen 31. mars!

 

Frist for å søke inntak til 1. trinn: 1. november året før skolestart.

Frist for å akseptere tilbud om skoleplass i 1. trinn (levere underskrevet kontrakt): 1. mars samme år som skolestart.

Frist for å søke skoleplass 2. – 10. trinn med oppstart i august: 24. mars.