Informasjonsmøter


 

Informasjonsmøte for nye søkere eller andre interesserte ble avholdt på Nyskolen i Oslo 12. mars. Deltakerne på våre informasjonsmøter anbefales å lese litt på Nyskolen.no her i forkant, da det vil bli gode muligheter for å stille spørsmål. Nyskolens sosiallærer Martin Johannessen har også en lærerblogg det er fint å ta en titt på.  

 

Neste informasjonsmøte blir for søkere til 1. trinn skoleåret 2020/2021 (elever født 2014), og blir avholdt  i september 2019 på Nyskolen i Østerdalsgata 7a. Informasjonsmøte for eldre søkere blir i medio mars 2020.