Informasjonsmøter


 

Informasjonsmøter for nye søkere eller andre interesserte avholdes i mars og august. Møtet i august er primært for foresatte til søkere til 1. trinn kommende skoleår (4-/5-åringer). Deltakerne på våre informasjonsmøter anbefales å lese litt på Nyskolen.no her i forkant, da det vil bli gode muligheter for å stille spørsmål. Nyskolens sosiallærer Martin Johannessen har også en lærerblogg det er fint å ta en titt på.  

 

Førstkommende informasjonsmøte blir tirsdag 10. mars 2020, kl 14-15. Alle interesserte er velkommen så langt det er plass. Påmelding til mona.hvattum@nionett.no innen 1. mars 2020. 

Neste informasjonsmøte blir for søkere til 1. trinn skoleåret 2021/2020 (elever født 2015), og blir avholdt  kl 14-15 den 14. august 2020 på Nyskolen i Østerdalsgata 7a (3. etg). Påmelding til mona.hvattum@nionett.no innen 1. august 2020.