Informasjonsmøter


 

Informasjonsmøter for nye søkere eller andre interesserte avholdes i mars og august. Møtet i august er primært for foresatte til søkere til 1. trinn kommende skoleår (4-/5-åringer). Deltakerne på våre informasjonsmøter anbefales å lese litt på Nyskolen.no her i forkant, da det vil bli gode muligheter for å stille spørsmål. Nyskolens sosiallærer Martin Johannessen har også en lærerblogg det er fint å ta en titt på.  

 

Neste informasjonsmøte blir for søkere til 1. trinn skoleåret 2020/2021 (elever født 2014), og blir avholdt  kl 13 den 16. august 2019 på Nyskolen i Østerdalsgata 7a (3. etg). Informasjonsmøte for eldre søkere blir i midten av mars 2020.