Skolebetaling


Om skolebetalingen

Stiftelsen Nyskolen i Oslo er en privat skole, og mottar driftsstøtte fra staten. En andel av skolens driftsmidler må imidlertid dekkes av skolebetaling fra de foresatte. Det er anledning til å søke redusert betaling for familier med lav inntekt.

Priser for  skoleåret 2019 2020

Nyskolen i Oslo har nedfelt i sine vedtekter å alltid ha lavest mulig skolebetaling. Prisen for en skoleplass indeksreguleres årlig, og prisen for skoleåret 19/20 er:

  • På barnetrinnet blir den totale månedlige betalingen fra august 2019 – juni 2020 kr 1380,-
  • På ungdomstrinnet blir den totale månedlige betalingen fra august 2019 – juni 2020 kr 1720,-

Fakturering

Før/ved oppstart på skolen sendes det ut en faktura på forskuddsbetaling som dekker elevens SISTE tre måneder ved skolen.

Det sendes ut fakturaer for skolen på e-post elleve måneder pr. år. Det kommer ikke faktura i juli. Faktura sendes ut den 1. i hver måned, med betalingsfrist på 14 dager. Vi ønsker at foresatte oppretter fast månedlig trekk i sin egen nettbank. Vi har ikke avtalegiro eller e-faktura.

Dersom faktura for skolebetaling, eller forskuddsbetaling ikke er mottatt innen en måned etter at barnet har begynt på Nyskolen, må det gis melding om dette til kontorleder Mona Hvattum.

Endre mottaker av faktura

Ved endring av mottaker, skal ny mottaker av faktura sende skriftlig beskjed om dette.

Forskuddsbetaling

Nye elever betaler etter inntak en forskuddsbetaling på tre måneder (høsten 2018 kr 3990,- for barnetrinnselever og kr 4980,- for ungdomstrinnselever).

Dersom eleven skal slutte på Nyskolen før utgang av 10. trinn må foresatte si opp skoleplassen skriftlig. Hvis eleven skal gå ut av 10. trinn ved Nyskolen er det ikke nødvendig å si opp skoleplassen. Forskuddsbetalingen dekker skolebetalingen i oppsigelsesperioden, som er på tre måneder – ved avslutning av 10. trinn april, mai og juni.

Eksempel

Alle nye elever på Nyskolen får faktura før de starter, som er en forskuddsbetaling. Pengene settes på en egen konto, og tas først ut derfra når eleven en gang skal slutte på skolen.

Forskuddsbetalingen som betales inn for en elev, og som tilsvarer tre måneders skolepenger (uten kapitaltilskudd), vil stå på en fast konto helt til eleven skal slutte på Nyskolen. Dersom familien for eksempel skal flytte 1. desember 2019, må foreldrene si opp plassen tre måneder før det, siden det er tre måneders oppsigelsestid. Foreldrene må altså si opp skoleplassen innen 1. september, og da vil forskuddsbetalingen dekke skolebetaling for september, oktober og november 2017, og de får ingen faktura disse tre siste månedene.
 
Dersom eleven går alle ti år på grunnskole på Nyskolen, dekker forskuddsbetalingen skolebetaling for april, mai og juni i 10. trinn.
 

Gebyr for å trekke seg fra skoleplassen før oppstart

For elever som har begynt på Nyskolen er det intet gebyr dersom skoleplassen sies opp. For elever som har skrevet kontrakt med skolen, men trekker seg fra tilbudt plass før de har startet, vil det bli fakturert et gebyr tilsvarende én måneds skolebetaling. Den reelle kostnaden for skolen når noen trekker seg rett før skolestart i august er mye høyere, og vi ber om at de som er usikre på om de ønsker å motta eller beholde tildelt plass er åpne med skolen om dette fra et så tidlig tidspunkt som  mulig.

Manglende skolebetaling

Foresatte som er satt opp som hovedkontakt/betaler vil få tilsendt betalingsvarsler, og blir ilagt purregebyr.

Ved manglende innbetaling av skolepenger i 3 måneder eller mer, vil foresatte motta varsel om oppsigelse av skoleplassen.

Dersom det utestående blir betalt i sin helhet eller det inngås en betalingsavtale med skolen, vil oppsigelsen bli trukket.

Dersom det utestående ikke blir betalt i henhold til inngått betalingsavtale, mister barnet plassen fra og med oppsigelsesdatoen, og foresatte vil innkalles til møte angående skolebytte. Plassen kan tildeles en annen elev fra ventelista.